ข่าวแจ้งหน่วยงานภายใน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ชมรมจริยธรรม ปี2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน_ชมรมจริยธรรม__ปี2567.pdf   : 1160286 bytes
ดาวน์โหลดไฟล์

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลหนองเสือ ปี2567 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสามธารณสุข ปี 2567