ติดต่อเรา / รับเรื่องร้องเรียน

โรงพยาบาลหนองเสือ (NONGSUE HOSPITAL)

140 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

โทร : 02-549 1053-4 ขัดข้อง ให้ติดต่อเบอร์ 02-549-1331
แฟกซ์ : 02-549 1331 ต่อ 303
E-Mail : nshospital001@gmail.com

สอบถามรายละเอียด