ข่าวแจ้งหน่วยงานภายใน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาพ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ รอบ 12 เดือน
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธ.pdf   : 577398 bytes
ดาวน์โหลดไฟล์