ข้าราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว

25

กุมภาพันธ์,2564
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (67434 bytes)

25

กุมภาพันธ์,2564
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างรายเดือน รายวัน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างรายเดือน รายวัน (182784 bytes)

25

กุมภาพันธ์,2564
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ (199680 bytes)

25

กุมภาพันธ์,2564
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ ลูกจ้างประจำ

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ ลูกจ้างประจำ (112128 bytes)

25

กุมภาพันธ์,2564
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ (44857 bytes)