ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ รับอาหารพระราชทานฯ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ รับอาหารพระราชทานฯ มื้อเช้า และมื้อบ่าย ในเวลาเดียวกัน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564