ภาพกิจกรรม

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจ
ในปี พ.ศ.๒๕๑๕ นายกนก ธำรงพล สาธารณสุขอำเภอหนองเสือในขณะนั้น ได้ติดต่อขอรับบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอหนองเสือ จากนายบัว-นางเผื่อน จันทร์ไพศรี คหบดีท่านหนึ่งของอำเภอหนองเสือ และได้รับที่ดินจำนวน ๘ ไร่ ๓ งาน อยู่ฝั่งตะวันออกของคลองชลประทานที่ ๑๐ ห่างจากที่ทำการอำเภอ ๔๐๐ เมตร แต่ยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์

 

ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ จังหวัดปทุมธานีได้เร่งรัดให้ นายอุดม ทับทิมเทศ รักษาราชการสาธารณสุขอำเภอขณะนั้น ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และขอที่ดินเพิ่มเติมเป็น ๑๐ ไร่ ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๑๐ เตียงซึ่งนายอุดมร่วมกับนายกนก ซึ่งขณะนั้นช่วยราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้ติดต่อกับนายบัวและนางเผื่อน ซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้บริจาคด้วยดีทำให้หน้ากว้างขึ้นเป็น ๒๐ วา