ข่าวแจ้งหน่วยงานภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ชาวอำเภอหนองเสือ
ขอเชิญชวน ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ปทุมธานี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ **ฉีดทุกวันพุธ ** เริ่มตั้งแต่ วันพุธที่ 10 เมษายน เป็นต้นไป ณ.ฝ่ายสงเสริมชั้น 3 โรงพยาบาลหนองเสือ