ข่าวแจ้งหน่วยงานภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ชาวอำเภอหนองเสือ
ขอเชิญ สตรีไทย อายุ 30-59 ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อน ป้องกันได้