ข่าวแจ้งหน่วยงานภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ชาวอำเภอหนองเสือ
โรงพยาบาลหนองเสือเข้าร่วมโครงการ 30 บาท รักษาทุกทีด้วยบัตรประชาชนใบเดียว