ข่าวแจ้งหน่วยงานภายใน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาพ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธ.pdf   : 353566 bytes
ดาวน์โหลดไฟล์